Rozhodli sme sa stať najzelenším výrobcom

energetických a nealko nápojov na svete!

Naše plechovky

sú večné

Obaly našich výrobkov sú vyrobené z nekonečne recyklovateľného materiálu.

Hliník je kľúčovým komponentom nízkouhlíkového a obehového hospodárstva. Tento ľahký, trvácny a pružný materiál chráni nápoje pred svetlom, kyslíkom a patogénmi a je prakticky stopercentne a donekonečna recyklovateľný. Vďaka tejto vlastnosti je 75% doteraz vyrobeného hliníka stále v obehu. Nami vyrábané plechovky obsahujú minimálne 75% recyklovaného hliníka certifikovaného nezávislou treťou stranou. Opätovné využitie hliníka vedie až k 95%-nej úspore energie v porovnaní s jeho prvovýrobou. Spoločnosť HELL znížila za uplynulých 5 rokov podiel svojich výrobkov balených do PET fliaš pod 5% a zaumienila si toto číslo skresať do roku 2025 pod 1%.

Vhoď aj ty svoju plechovku do správneho koša, aby mohla získať nový šat už za 60 dní!

 

Zelený hliník

s nízkou uhlíkovou stopou!

Ako prví na svete používame na výrobu všetkých plechoviek recyklovaný hliník Hydro CIRCAL a naše sýtené nealkoholické nápoje XIXO balíme výlučne do plechoviek. 

K nákupu materiálov pristupujeme vedome, aj preto používame na výrobu všetkých našich hliníkových plechoviek recyklovaný hliník Hydro CIRCAL s deklarovaným obsahom recyklátu najmenej 75%. Certifikácia zaručuje, že separovaný a recyklovaný hliník bol už minimálne raz spotrebným výrobkom. Vyšší obsah recyklátu znamená čistejšie životné prostredie. Zvyšných 25% materiálu predstavuje jednak iný recyklovaný spotrebiteľský a priemyselný odpad a jednak primárny kov vyrobený za použitia obnoviteľnej energie. Mimoriadne nízka uhlíková stopa nami používaného hliníka v celosvetovom meradle sa ako výsledok nášho vedomého prístupu stáva príkladom pre celé priemyselné odvetvie.

U nás nič nevyjde nazmar!

Naším cieľom je minimálna spotreba energie a maximálna ekologická účinnosť.

Na používanie hliníka sme prešli v roku 2015, odvtedy sme znížili podiel PET fliaš v našom portfóliu o 60%. V roku 2020 sme získali titul Energeticky uvedomelý podnik, na ktorý sme právom hrdí a neustále sa snažíme o jeho obhájenie. Počnúc rokom 2021 sme ako ďalší krok nášho vedomého prístupu zvýšili obsah recyklátu v nami vyrábaných plechovkách na minimálne 75%. Fólie a papierové tácky používané na balenie našich výrobkov majú dokonca stopercentný obsah recyklátu. Hliníkový šrot z výroby sa kompletne recykluje ako druhotná surovina, takže proces výroby je v podstate bezodpadový. Tento rok sme si ako nasledujúcu métu našej stratégie udržateľnosti vytýčili pokrytie energetických potrieb výroby zo 100% obnoviteľných zdrojov energie.

Hello, večný hliník!

Vydaj sa s nami do budúcnosti.

My ti ukážeme cestu!

Kvapka tvojej energie znamená celý oceán pre našu Zem! Rozhoduj sa vedome a separuj!

Ak siahneš po recyklovanej hliníkovej plechovke, nielenže si vychutnáš originálnu chuť zvoleného nápoja, ale pomôžeš aj Zemi. Vytriedený hliník potrebuje len 60 dní na stopercentnú recykláciu. Správne separovaný hliník je možné donekonečna recyklovať, takže ešte aj tvoje vnúčatá ho môžu využiť. Áno, čítaš dobre! Vedomou voľbou neukrajuješ z budúcnosti, práve naopak, prispievaš k lepším a krajším zajtrajškom našej Zeme!

Všetky potrebné informácie na jednom mieste!

Táto téma je dôležitá a nevyčerpateľná. Stiahni si kompletné správy a zoznám sa s našim konceptom udržateľnosti! Každý krok robíme vedome a s láskou pre budúcnosť našej planéty a pre budúcnosť ďalších generácií. 

V spoločnosti HELL sa usilujeme o to, aby naša výroba bola každým dňom ekologickejšia! Podpor nás v tomto snažení, rozhodni sa pre naše hliníkové plechovky z recyklátu a separuj. Sprav to pre seba i pre našu Zem! Nedokážeš si ani len predstaviť, ako môžeš svojimi zdanlivo malými každodennými rozhodnutiami formovať krajšiu budúcnosť.